UPOZNAJTE UGROŽENE PTICE

Zahvaljujemo se Naučno-istraživačkom društvu studenata biologije i ekologije “Josif Pančić” 

na edukaciji autorskog tima i igrača o ugroženim pticama i pisanju sadržaja o pticama za projekat.