Kako razumeti igru i pokret?

Radionica „Kako razumeti igru i pokret“ sa dr Majom S. Vukadinović

Datum: 16.12.2022.

Vreme: 18h-20:30h

Mesto: Kulturna stanica Barka

Radionica je besplatna. 

Glavna tema radionice je igra kao medijum komunikacije a fokus je usmeren na njene psihološke aspekte. Cilj je da se učesnici upoznaju sa različitim mogućnostima tumačenja značenja plesa, određene koreografije ili pokreta, da razmene svoja iskustva o tome šta ljudi najčešće saopštavaju kroz igru, koje tehnike koriste i kako taj odigran sadržaj publika razume.
Zamišljeno je da se učesnici stavljanjem u ulogu koreografa, izvođača i publike približe različitim mogućnostima razumevanja igre.

Radionica je namenjena svima koji žele da rade na otkrivanju, istraživanju i razumevanju uloge koreografa, izvođača i publike u stvaralačkom procesu kreiranja i izvođenja igre. Namenjena je i stručnjacima različitih oblasti koji su zainteresovani da steknu uvid u to na koji način se različite psihološke tehnike tumačenja značenja primenjuju u oblasti psihologije plesa i umetničke igre.

O autorki i voditeljki radionice

dr Maja S. Vukadinović, profesorka psihologije stvaralaštva na Visokoj školi za kulturu i komunikacije u Beogradu, naučni saradnik u oblasti psihologije i osnivač, pedagog i koreograf u Novosadskom centru za istraživanje plesa i umetnost flamenka – La sed gitana. Autorka je brojnih naučnih i stručnih radova iz oblasti psihologije stvaralaštva među kojima su najznačajnije monografije Flamenko – između tišine i usklika (2002), Doživljaj umetničkog dela u psihologiji stvaralaštva (2017) i Psihologija plesa i umetničke igre (2019).