Novosadska sekcija
Međunarodnog saveta za igru CID-UNESCO

Novosadska sekcija Međunarodnog saveta za igru CID-UNESCO osnovana je 2016. godine. sa ciljem unapređenja položaja umetničke igre u Novom Sadu i Vojvodini kroz različite eudaktivne programe, produkcije plesnih predstava i druge aktivnosti.